Computer Arts ฉบับที่ 236


มาแล้ว… Computer Arts ฉบับที่ 236 กับ 10 เรื่องควรรู้ก่อนผันตัวไปเป็นนักออกแบบอิสระ

บก. Nick Carson บอกว่า การเป็นฟรีแลนซ์มันดีตรงที่คุณมีอิสระ อยากทำงานตอนไหนก็เลือกได้ แต่ว่ามันก็เครียดเหมือนกัน ตรงที่ต้องบริหารเงินในกระเป๋าให้ดีนี่ล่ะ ฉะนั้นใครไม่อยากเครียด ก็ต้องอ่านเล่มนี้

IMG_2083

IMG_2084

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s