“ปัจจุบันสิ่งที่เราเห็นในโลกออนไลน์ ทุกคนล้วนแสดงออกมาว่านี่คือตัวกู นี่คือของกู เป็นเรื่องสำคัญที่สุดแล้วในชีวิต ซึ่งมันไม่ใช่ เพราะมันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต” – ดร. ชาญชัย ชัยสุโกศล อาจารย์ประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี ในบทสัมภาษณ์ของนิตยสาร a day bulletin กับธีม ‘Hate speech’ #hatespeech #adaybulletin #design #magazine

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s