ปั้นอดีตเป็นตัว เขียนโดย ไชยันต์ รัชชกูล หนังสือเล่มนี้รวมบทความเร้าความสนใจปัญญาชนสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตตั้งแต่ ศิลปะสุโขทัย, อีสาน, เจ้านายฝ่ายใน, ภูมิปัญญา, วัฒนธรรมชุมชน, รัฐประหาร ฯลฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s