Plot Magazine

หลังจากวางแผงฉบับที่ 8 แล้ว นิตยสารด้านการออกแบบสื่อสารของชาวเยอรมันในชื่อ ‘Plot’ ก็วานให้สตูดิโอ Hort ช่วยรื้อดีไซน์เก่า สร้างสรรค์ดีไซน์ใหม่ให้ รวมทั้งยกเครื่องโครงสร้างเนื้อหา โลโก้ และกระดาษที่ใช้พิมพ์ด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อตอบรับให้เข้ากับกระแสที่เปลี่ยนไปนั่นเอง


Source: Plot by Hort

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s