GreenSource Magazine

25561204-160854.jpg

การเล่าเรื่องที่เข้าใจง่าย ด้วยภาพถ่ายสวยๆ หรืองานออกแบบอินโฟกราฟิก นับเป็นองค์ประกอบที่ไม่ค่อยพบในนิตยสารหัวอื่นๆ ทำให้เราไม่กล้าปฏิเสธว่า GreenSource นั้นเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงที่มีคุณค่า หาอ่านได้ยาก และน่าเสียดายไม่น้อยเมื่อได้รู้ว่า “นิตยสารดีๆ อีกเล่มหนึ่งได้หายไปจากวงการสิ่งพิมพ์”

อ่านต่อได้ที่ http://buff.ly/18YJYfy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s