THE III MAGAZINE

นิตยสาร III Magazine นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของชาว Christiania ในโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนรักการเสพงานศิลปะ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ตามแบบฉบับชาวยุโรปแท้ๆ จริงหรือไม่… ดูจากดีไซน์ของนิตยสารเล่มนี้ แล้วก็คงพอจะเดาได้

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s